Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Røst (1856) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Røst (1856) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
084088 Brekk-flyplassen Lokal betydning Grus
084090 Langneset Liten betydning Grus
084092 Værøy kirkegård Liten betydning Grus

Antall forekomster :

3

Antall forekomster totalt :

3

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse