Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Værøy (1857) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Værøy (1857) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
084094 Hagskaret Lokal betydning Grus
084104 Alveneset Liten betydning Grus
084106 Grustaket Værøy øst Liten betydning Grus
084114 Maastad Liten betydning Grus
084108 Mollbakken Liten betydning Grus
084110 Nordland Liten betydning Grus
084112 Nordland vest Liten betydning Grus
084100 Skaret syd Liten betydning Grus
084098 Skaret vest Liten betydning Grus
084102 Skaret øst Liten betydning Grus
084096 Sørlandshagen Liten betydning Grus
084116 Tindene-kvalneset Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

12

Antall forekomster totalt :

12

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 06.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse