Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Øksnes (1868) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Øksnes (1868) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
214622 Kråknes Lokal betydning Grus
084424 Essen Liten betydning Grus
084436 Gisløya Liten betydning Grus
084438 Gisløya øst Liten betydning Grus
084426 Høydal Liten betydning Grus
084432 Klomyra Liten betydning Grus
084430 Nyken Liten betydning Grus
084418 Sandset Liten betydning Grus
084420 Sminesvannene Liten betydning Grus
084434 Strengelvåg Liten betydning Grus
084428 Vornes Liten betydning Grus
084422 Øvergård Liten betydning Grus
215011 Melrabben Ikke vurdert Grus
084444 Minnevatnet Lokal betydning Pukk
084442 Staven Lokal betydning Pukk
084446 Anleggshaugen Liten betydning Pukk
084448 Instøya Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

17

Antall forekomster totalt :

17


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse