Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Nordland Velg et annet fylke
Kommune: Moskenes (1874) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Moskenes (1874) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
084598 Reine Liten betydning Grus
084596 Steffenaken syd Liten betydning Grus
084594 Tindsura Liten betydning Grus
084600 Vasdalsvann Liten betydning Grus
084604 Steffanaksen Lokal betydning Pukk
084602 Steffanaksen vest Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse