Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Moss (3002) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Moss (3002) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
064187 Gipsen Liten betydning Grus
064185 Gipsenskogen Liten betydning Grus
064183 Gjønes Liten betydning Grus
063901 Røre Liten betydning Grus
063903 Moss pukkverk AS Regional betydning Pukk
188751 Mosseporten Lokal betydning Pukk
190368 Rygge pukkverk Lokal betydning Pukk
064189 Vardeåsen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8


Denne utskriften ble generert 05.08.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse