Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Drammen (3005) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Drammen (3005) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046610 Ryggkollen Lokal betydning Grus
097884 Auke Liten betydning Grus
045928 Bråten Liten betydning Grus
097888 Svelvik grustak Liten betydning Grus
097892 Sverstadstykket nord Liten betydning Grus
046612 Vinnes Liten betydning Grus
097890 Ødegårdsgrenda Liten betydning Grus
097886 Ådne Liten betydning Grus
046608 Årbogen Liten betydning Grus
046614 St.hans brua Ikke vurdert Grus
097894 Juve pukkverk Svelvik Nasjonal betydning Pukk
045930 Koppervikdalen Lokal betydning Pukk
046618 Steinkleiv Lokal betydning Pukk
046620 Åsen Liten betydning Pukk
223566 Lindum Pukk
046616 Årbogen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

16

Antall forekomster totalt :

16


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse