Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Kongsberg (3006) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Kongsberg (3006) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
045982 Harangen Lokal betydning Grus
045976 Komnes Lokal betydning Grus
045954 Kongsgårdmoen Lokal betydning Grus
045966 Laugerud Lokal betydning Grus
045974 Meskestad Lokal betydning Grus
045984 Passebekk Lokal betydning Grus
045942 Sevlemoen Lokal betydning Grus
045952 Bever Liten betydning Grus
045946 Bikjen Liten betydning Grus
045940 Bjørnholt Liten betydning Grus
045938 Bråten Liten betydning Grus
045932 Buen Liten betydning Grus
045980 Dalelokken Liten betydning Grus
045936 Fossan Liten betydning Grus
045978 Grette Liten betydning Grus
045960 Heistadmoen Liten betydning Grus
045970 Hostvedtmoen Liten betydning Grus
045972 Hvambsal Liten betydning Grus
045958 Landsverkmoen Liten betydning Grus
045934 Lofthus Liten betydning Grus
045944 Moen Liten betydning Grus
203188 Ospetipp Liten betydning Grus
045950 Pikerplassen Liten betydning Grus
045948 Skavanger Liten betydning Grus
045964 Somsrud Liten betydning Grus
045962 Tandberghaugen Liten betydning Grus
045956 Myra Ikke vurdert Grus
187626 Kongsberg Pukk A/S Lokal betydning Pukk
155537 Skrimfjella Ikke vurdert Pukk
045968 Gravshagan Liten betydning Steintipp
155524 Sellikdalen Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

31

Antall forekomster totalt :

31


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse