Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Ringerike (3007) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Ringerike (3007) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046040 Eggemoen Nasjonal betydning Grus
046042 Hensmoen Nasjonal betydning Grus
046046 Kilemoen Nasjonal betydning Grus
046060 Busund Lokal betydning Grus
046012 Djupdalsmoen Lokal betydning Grus
045990 Flaskerud Lokal betydning Grus
046026 Gravlimoen Lokal betydning Grus
046002 Haugland Lokal betydning Grus
046024 Hengslemoen Lokal betydning Grus
046006 Hval Lokal betydning Grus
046052 Lamoen Lokal betydning Grus
046038 Maurland Lokal betydning Grus
046050 Prestmoen Lokal betydning Grus
046020 Russerleiren Lokal betydning Grus
045998 Somdalen Lokal betydning Grus
046018 Trampen Lokal betydning Grus
046044 Valdersstømoen Lokal betydning Grus
046058 Væladalen Lokal betydning Grus
046056 Barnås Liten betydning Grus
046078 Bjørnerudhaugen Liten betydning Grus
046030 Brekebygda Liten betydning Grus
045994 Busterudmoen Liten betydning Grus
046022 Buttingsrud Liten betydning Grus
046064 Bødalsmoen Liten betydning Grus
046072 Eikelimoen Liten betydning Grus
046054 Finnerud Liten betydning Grus
045988 Gunbjørudmoen Liten betydning Grus
046076 Heggelia Liten betydning Grus
157656 Henåa Liten betydning Grus
046008 Hovlandsmoen Liten betydning Grus
046062 Hvervenmoen Liten betydning Grus
046074 Juvet grus Liten betydning Grus
046068 Kransebråtan Liten betydning Grus
046096 Lamoen Liten betydning Grus
046034 Leira Liten betydning Grus
046028 Lunde Liten betydning Grus
046080 Moristua Liten betydning Grus
046036 Nesmoen Liten betydning Grus
046070 Pjåkerud Liten betydning Grus
045992 Ringmoen Liten betydning Grus
046004 Røste Liten betydning Grus
046014 Rådalsmoen Liten betydning Grus
046010 Skytebanen Liten betydning Grus
046066 Steinsrud Liten betydning Grus
046032 Strypefossen Liten betydning Grus
046048 Tanbergmoen Liten betydning Grus
045996 Teigen Liten betydning Grus
046016 Tyttebærmoen Liten betydning Grus
045986 Øya Liten betydning Grus
046000 Kvernstua Ikke vurdert Grus
046092 Vestsiden pukkverk Regional betydning Pukk
204328 Djupdalsmoen steinbrudd Lokal betydning Pukk
046082 Gjørud Lokal betydning Pukk
204099 Ringkollen Lokal betydning Pukk
046088 Follum - Glæderud Liten betydning Pukk
046090 Juvet Liten betydning Pukk
046094 Ringerike kalkverk Liten betydning Pukk
218751 Rognerud Liten betydning Pukk
226120 Maurerud Pukk
046086 Persløkka Ikke vurdert Pukk
223574 Rundhaug Pukk
223571 Soknda Pukk
219900 Somma Ikke vurdert Pukk
223545 Spillhaugen Ikke vurdert Pukk
046084 Steinsfjorden Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

65

Antall forekomster totalt :

65


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse