Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Oslo Velg et annet fylke
Kommune: Oslo (0301) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Oslo (0301) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
113909 Strømsbråten Lokal betydning Grus
113915 Sandungen Liten betydning Grus
113913 Skar Liten betydning Grus
113917 Åmot Liten betydning Grus
113911 Movatn Ikke vurdert Grus
113919 Skansebakken Ikke vurdert Grus
113925 Bondkall pukkverk Nasjonal betydning Pukk
113923 Huken pukkverk, Oslo vei Nasjonal betydning Pukk
203266 Skar steinbrudd Nasjonal betydning Pukk
203276 Stubberud Nasjonal betydning Pukk
113921 Oslo pukkverk AS Liten betydning Pukk
169058 Åsland Pukkverk A/S Liten betydning Pukk
203297 Skjervenmarka Pukk
203292 Storbråtan Pukk

Antall forekomster :

14

Antall forekomster totalt :

14


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse