Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Hvaler (3011) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hvaler (3011) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
063907 Brattestø Liten betydning Grus
063905 Dammyr Liten betydning Grus
063909 Hogget Liten betydning Grus
190134 Skjelsbu Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

4

Antall forekomster totalt :

4

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse