Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Marker (3013) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Marker (3013) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
063985 Basmoen Lokal betydning Grus
064001 Gjøngerud Lokal betydning Grus
064003 Knoll Lokal betydning Grus
063993 Grunntjern Liten betydning Grus
190256 Jørnhaugen Liten betydning Grus
063987 Jåvall Liten betydning Grus
063981 Klokkerud Liten betydning Grus
063989 Krok Liten betydning Grus
063995 Merrakleiva Liten betydning Grus
063991 Oppsal, søndre Liten betydning Grus
063983 Pytterud Liten betydning Grus
063979 Tønnelsrud Liten betydning Grus
063999 Vågelsbyvika Liten betydning Grus
063997 Ørje Liten betydning Grus
190221 Gjøngerud Lokal betydning Pukk
216278 Grønne Bakke Lokal betydning Pukk
219295 Gråbølsødegården Lokal betydning Pukk
190230 Holo Lokal betydning Pukk
190236 Høgås Lokal betydning Pukk
190225 Yttersrud Lokal betydning Pukk
064007 Jørnhaugen Liten betydning Pukk
064017 Kroksund Liten betydning Pukk
064015 Vindsknatten Liten betydning Pukk
220845 Butjern Ikke vurdert Pukk
064013 Elgåsen Ikke vurdert Pukk
064005 Jåvallsætra Ikke vurdert Pukk
064009 Skislett Ikke vurdert Pukk
064011 Ørje Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

28

Antall forekomster totalt :

28


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse