Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Indre Østfold (3014) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Indre Østfold (3014) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
064053 Mona Nasjonal betydning Grus
064091 Mona Nasjonal betydning Grus
064097 Moen Lokal betydning Grus
064081 Trømborg Lokal betydning Grus
064083 Bøli Liten betydning Grus
064087 Folkenborg Liten betydning Grus
064089 Hærland Liten betydning Grus
064197 Jaren/Svikebøl Liten betydning Grus
064193 Krok Liten betydning Grus
064093 Lille-Mona Liten betydning Grus
064095 Moentjern Liten betydning Grus
064057 Mønster Liten betydning Grus
064085 Randem Liten betydning Grus
064195 Sandaker Liten betydning Grus
064061 Sandstangen Liten betydning Grus
064059 Strønes Liten betydning Grus
064063 Sørbråte Liten betydning Grus
064199 Tyrihjellen Liten betydning Grus
064055 Øyestad Liten betydning Grus
064201 Hobøl pukkverk Lokal betydning Pukk
199171 Moen Lokal betydning Pukk
191007 Skorredalen Lokal betydning Pukk
190997 Stikla Lokal betydning Pukk
064105 Torkelsrud pukkverk Lokal betydning Pukk
064099 Torperåsen Lokal betydning Pukk
190302 Bingen Liten betydning Pukk
064067 Jørentvet Liten betydning Pukk
064065 Enger Ikke vurdert Pukk
064075 Gopperud Ikke vurdert Pukk
064077 Krotoa Ikke vurdert Pukk
064101 Kvilleråsen Ikke vurdert Pukk
064103 Kviserud Ikke vurdert Pukk
064071 Nygård Ikke vurdert Pukk
064073 Rud Pukk
064069 Skrikerud Ikke vurdert Pukk
064079 Solbergfoss Ikke vurdert Pukk
192532 Svinekloåsen Pukk

Antall forekomster :

37

Antall forekomster totalt :

37

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse