Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Rakkestad (3016) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Rakkestad (3016) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
064129 Gåsåsen Lokal betydning Grus
064107 Gjulum Liten betydning Grus
064141 Greåker Liten betydning Grus
064139 Grøderud Liten betydning Grus
064137 Hellersætret Liten betydning Grus
064115 Hen Liten betydning Grus
064133 Igle Liten betydning Grus
064127 Korperud Liten betydning Grus
064123 Lunde Liten betydning Grus
064109 Os kirke Liten betydning Grus
064111 Sandbekk, nord Liten betydning Grus
064113 Sandbekk, sør Liten betydning Grus
064135 Sandkleiva Liten betydning Grus
064121 Sandtorp Liten betydning Grus
064131 Slettemoen Liten betydning Grus
064125 Smedal Liten betydning Grus
064117 Stiksås Liten betydning Grus
064119 Torudholtet Liten betydning Grus
222383 Jamnemoen Ikke vurdert Grus
064147 Hverven steintak Lokal betydning Pukk
190307 Lundsbakken Lokal betydning Pukk
192538 Svarvermoen Lokal betydning Pukk
064145 Lund Ikke vurdert Pukk
222120 Murtnes Pukk
064143 Rakkestad Ikke vurdert Pukk
064149 Rudskogen Ikke vurdert Pukk
222387 Stensrudåsen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

27

Antall forekomster totalt :

27


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse