Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Råde (3017) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Råde (3017) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
064177 Bråte Liten betydning Grus
064175 Jerndalen Liten betydning Grus
064173 Åven Liten betydning Grus
064179 Råde Pukkverk Regional betydning Pukk
064181 Enga Lokal betydning Pukk
190315 Solli/Finstad Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6


Denne utskriften ble generert 05.08.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse