Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Råde (3017) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Råde (3017) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
064177 Bråte Liten betydning Grus
064175 Jerndalen Liten betydning Grus
064173 Åven Liten betydning Grus
064179 Råde Pukkverk Regional betydning Pukk
064181 Enga Lokal betydning Pukk
190315 Solli/Finstad Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse