Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Våler (3018) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Våler (3018) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
064191 Vasstvet Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

1

Antall forekomster totalt :

1


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse