Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Vestby (3019) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Vestby (3019) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
065740 Kjenslimoen Liten betydning Grus
065738 Kjære Liten betydning Grus
065744 Klepper Liten betydning Grus
065742 Sletta Liten betydning Grus
219606 Deli Lokal betydning Pukk
065746 Skolt pukkverk, Avd. Vestby Lokal betydning Pukk
220553 Asko Pukk

Antall forekomster :

7

Antall forekomster totalt :

7

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse