Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Frogn (3022) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Frogn (3022) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
065798 Ottarsrud Liten betydning Grus
065800 Dal Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

2

Antall forekomster totalt :

2


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse