Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Nesodden (3023) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Nesodden (3023) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
167994 Nesodden Lokal betydning Pukk
065804 Nordstrand Lokal betydning Pukk
065802 Nylende Liten betydning Pukk
065806 Nordre spro Ikke vurdert Pukk
065808 Svestad Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse