Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Nesodden (3023) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Nesodden (3023) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
167994 Nesodden Lokal betydning Pukk
065804 Nordstrand Lokal betydning Pukk
065802 Nylende Liten betydning Pukk
065806 Nordre spro Ikke vurdert Pukk
065808 Svestad Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse