Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Bærum (3024) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Bærum (3024) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
065818 Gommerud Liten betydning Grus
065820 Guribysaga Liten betydning Grus
065814 Persbråtan Liten betydning Grus
065810 Ringikastet Liten betydning Grus
065812 Sand Liten betydning Grus
065816 Smestad Liten betydning Grus
065828 Steinskogen pukkverk Nasjonal betydning Pukk
065824 Kjaglidalen Lokal betydning Pukk
065822 Skoglund Lokal betydning Pukk
065826 Fossum pukkverk Liten betydning Pukk
065830 Sandvika pukkverk Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

11

Antall forekomster totalt :

11


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse