Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Asker (3025) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Asker (3025) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046724 Verket-Hurum Nasjonal betydning Grus
046718 Freyborg-storsand Lokal betydning Grus
046712 Storsand Lokal betydning Grus
046714 Gransand Liten betydning Grus
046690 Hallenskog Liten betydning Grus
046688 Kjekstad Liten betydning Grus
046692 Kjosmyra Liten betydning Grus
046716 Ravbekken Liten betydning Grus
046726 Rødtangen Liten betydning Grus
046720 Sandstien Liten betydning Grus
046722 Sem Liten betydning Grus
046694 Sørumvadet Liten betydning Grus
046706 Follestad syd Nasjonal betydning Pukk
222667 Follestad øst Nasjonal betydning Pukk
046702 Stokker Nasjonal betydning Pukk
046708 Follestad vest Lokal betydning Pukk
046734 Husebykollen Lokal betydning Pukk
046698 Sundby Lokal betydning Pukk
046736 Holtvedt Liten betydning Pukk
046704 Høgåsen Liten betydning Pukk
046728 Mørkvann Liten betydning Pukk
046730 Storsand Liten betydning Pukk
046738 Tronstad Liten betydning Pukk
046696 Holmen Ikke vurdert Pukk
222683 Hotvet Pukk
046732 Hurum Ikke vurdert Pukk
046710 Kalvåsen Ikke vurdert Pukk
222681 Morbergtoppen Ikke vurdert Pukk
226036 Mølleveien Pukk
226047 Slemmestadveien Pukk
046700 Åros veiskjæring Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

31

Antall forekomster totalt :

31


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse