Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Enebakk (3028) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Enebakk (3028) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
065984 Børter Liten betydning Grus
065986 Heier pukkverk Lokal betydning Pukk
220001 Kukleivåsen Lokal betydning Pukk
219997 Hyttåsen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

4

Antall forekomster totalt :

4


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse