Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Enebakk (3028) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Enebakk (3028) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
065984 Børter Liten betydning Grus
065986 Heier pukkverk Lokal betydning Pukk
220001 Kukleivåsen Lokal betydning Pukk
219997 Hyttåsen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

4

Antall forekomster totalt :

4


Denne utskriften ble generert 05.08.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse