Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Lørenskog (3029) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Lørenskog (3029) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
065988 Feiring bruk Nasjonal betydning Pukk

Antall forekomster :

1

Antall forekomster totalt :

1

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse