Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Lillestrøm (3030) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Lillestrøm (3030) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
065952 Armoen Lokal betydning Grus
065978 Lystadmoen Lokal betydning Grus
065972 Steinsrud Lokal betydning Grus
065970 Sørlimoen Lokal betydning Grus
065996 Asak Liten betydning Grus
065990 Berger Liten betydning Grus
065968 Bjønnhaugen Liten betydning Grus
065976 Bjørndalen Liten betydning Grus
065998 Lahaugmoen Liten betydning Grus
065960 Løken Liten betydning Grus
065962 Marikjelddalen Liten betydning Grus
065974 Midtskog Liten betydning Grus
065950 Mjøssjøen Liten betydning Grus
065980 Mungerud Liten betydning Grus
065994 Ringnes Liten betydning Grus
065964 Rådsdalen Liten betydning Grus
065966 Sandsmoen Liten betydning Grus
065992 Værhaug Liten betydning Grus
066000 Vardeåsen Nasjonal betydning Pukk
065954 Armoen steintak Lokal betydning Pukk
199068 Blaker Lokal betydning Pukk
188811 Fet pukkverk Lokal betydning Pukk
065958 Haugen steinbrudd Lokal betydning Pukk
065982 Himdalen Ikke vurdert Pukk
065956 Julton Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

25

Antall forekomster totalt :

25


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse