Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Gjerdrum (3032) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Gjerdrum (3032) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
066056 Hungerholt Liten betydning Grus
066058 Trollsnes Liten betydning Grus
066060 Modalen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

3

Antall forekomster totalt :

3

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse