Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Ullensaker (3033) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Ullensaker (3033) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
066064 Hovinmoen Nasjonal betydning Grus
066068 Kurillbakken Nasjonal betydning Grus
066062 Vilberg Nasjonal betydning Grus
066066 Hauerseter Lokal betydning Grus
066076 Sessvoll Lokal betydning Grus
066070 Trandum Lokal betydning Grus
066080 Gardermoen Liten betydning Grus
066072 Jessheim Liten betydning Grus
066082 Midtskogen Liten betydning Grus
066074 Nordkisa Liten betydning Grus
066078 Rullnes Liten betydning Grus
148458 Dal pukkverk Regional betydning Pukk
066092 Rambydalen Liten betydning Pukk
066090 Flatbysæter Pukk
066086 Låveggsåsen Ikke vurdert Pukk
066088 Presterud Ikke vurdert Pukk
066084 Råholdt sør Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

17

Antall forekomster totalt :

17


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse