Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Hurdal (3037) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hurdal (3037) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
066202 Hurdal verk Lokal betydning Grus
066200 Illebrent Liten betydning Grus
066198 Lundby Liten betydning Grus
066196 Rustad Liten betydning Grus
066204 Garsjørøet Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse