Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Hurdal (3037) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hurdal (3037) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
066202 Hurdal verk Lokal betydning Grus
066200 Illebrent Liten betydning Grus
066198 Lundby Liten betydning Grus
066196 Rustad Liten betydning Grus
066204 Garsjørøet Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5


Denne utskriften ble generert 05.08.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse