Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Hole (3038) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hole (3038) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
046102 Bymoen Lokal betydning Grus
046096 Lamoen Liten betydning Grus
046098 Mosmoen Liten betydning Grus
046100 Svingerud Liten betydning Grus
222786 Pålsrudhaugen Lokal betydning Pukk
222499 Byemoen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse