Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Hole (3038) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hole (3038) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046102 Bymoen Lokal betydning Grus
046098 Mosmoen Liten betydning Grus
046100 Svingerud Liten betydning Grus
222786 Pålsrudhaugen Lokal betydning Pukk
222499 Byemoen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

5

Antall forekomster totalt :

5


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse