Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Flå (3039) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Flå (3039) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046126 Gulsvikelvi Lokal betydning Grus
046118 Gulsvikstryken Lokal betydning Grus
046120 Sjølingelvi Lokal betydning Grus
046112 Stillingen Lokal betydning Grus
158764 Botntjern Liten betydning Grus
046110 Dokken Liten betydning Grus
046104 Gislerud Liten betydning Grus
046124 Gulsvik Liten betydning Grus
046116 Heimoen Liten betydning Grus
046132 Lindelia Liten betydning Grus
046122 Roppe Liten betydning Grus
046128 Solheimselva Liten betydning Grus
046108 Stavn Liten betydning Grus
046130 Sønstebø Liten betydning Grus
046136 Sørbygdi Liten betydning Grus
046114 Trøstheim Liten betydning Grus
046106 Vassfarmoen Liten betydning Grus
219740 Dollhus Ikke vurdert Pukk
219721 Gulvikskogen Ikke vurdert Pukk
219745 Mellomsætre Ikke vurdert Pukk
046138 Sørsmoen Ikke vurdert Pukk
046134 Jernbanetippen Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

22

Antall forekomster totalt :

22


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse