Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Gol (3041) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Gol (3041) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
158714 Hatten Lokal betydning Grus
046194 Plassen Lokal betydning Grus
046188 Botten Liten betydning Grus
046186 Brekko Liten betydning Grus
046190 Gol sentrum Liten betydning Grus
046192 Raudalen Liten betydning Grus
046196 Svenkerud Liten betydning Grus
188063 Fjerdingsbekkhaugen Ikke vurdert Pukk
160015 Gol Ikke vurdert Pukk
160005 Solseter Ikke vurdert Pukk
046200 Gjesthustippen Lokal betydning Steintipp
046184 Hatten tipp Liten betydning Steintipp
046198 Logga Liten betydning Steintipp
046202 Snodalstippen Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

14

Antall forekomster totalt :

14


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse