Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Krødsherad (3046) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Krødsherad (3046) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046458 Høgemo Lokal betydning Grus
046446 Krøderen vest Lokal betydning Grus
046444 Krøderen øst Lokal betydning Grus
046450 Råen Lokal betydning Grus
046452 Bjøre Liten betydning Grus
046468 Enderud Liten betydning Grus
046464 Heringsrud Liten betydning Grus
046466 Medrag Liten betydning Grus
046454 Nore Liten betydning Grus
046456 Norefjell Liten betydning Grus
046470 Noresund Liten betydning Grus
158791 Persæteråsen Liten betydning Grus
046462 Ringnesmoen Liten betydning Grus
046448 Skinnes Liten betydning Grus
159215 Såstadbekken Liten betydning Grus
046460 Tobakkshaugen Liten betydning Grus
046472 Noresund pukkverk Lokal betydning Pukk
046474 Gårdan Liten betydning Pukk
223532 Håkonsrud Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

19

Antall forekomster totalt :

19


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse