Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Modum (3047) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Modum (3047) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046488 Slettmoen Regional betydning Grus
046498 Bøen Lokal betydning Grus
046500 Jarmoen Lokal betydning Grus
046512 Veslehaug Lokal betydning Grus
046502 Vestre spone Lokal betydning Grus
046494 Bentehyttåsen Liten betydning Grus
046516 Bingselva Liten betydning Grus
046522 Digenes Liten betydning Grus
046510 Formo Liten betydning Grus
046524 Gravermoen Liten betydning Grus
046520 Gulsrudtangen Liten betydning Grus
046480 Holemoen Liten betydning Grus
046504 Hvelven Liten betydning Grus
046506 Kaggefoss Liten betydning Grus
046478 Kjølstadmoen Liten betydning Grus
046496 Korsbøen Liten betydning Grus
046490 Markmoen Liten betydning Grus
046518 Melåtangen Liten betydning Grus
046514 Nymoen Liten betydning Grus
046476 Skalstad Liten betydning Grus
155363 Skuterudflata Liten betydning Grus
046484 Snarum Liten betydning Grus
046526 Sørlitjernet Liten betydning Grus
046486 Torgersrud Liten betydning Grus
046482 Tronvold Liten betydning Grus
046492 Øgarden Liten betydning Grus
046532 Jarmoen pukkverk Lokal betydning Pukk
046534 Langsrud Lokal betydning Pukk
226102 Hilsen Pukk
046530 Svartåsen Ikke vurdert Pukk
222419 Sæteråsen Ikke vurdert Pukk
155367 Kattfoss Lokal betydning Steintipp
046528 Breivik Liten betydning Steintipp
046508 Mastedalen Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

34

Antall forekomster totalt :

34


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse