Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Rollag (3051) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Rollag (3051) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
046840 Fossan Lokal betydning Grus
046828 Prestmoen Lokal betydning Grus
046830 Vårviken Lokal betydning Grus
046820 Øyi Lokal betydning Grus
046842 Haugen Liten betydning Grus
046836 Klokkermogen Liten betydning Grus
046824 Kongsjordi Liten betydning Grus
046834 Mogen Liten betydning Grus
046844 Rostad Liten betydning Grus
046838 Sæternes Liten betydning Grus
046816 Tonstad Liten betydning Grus
046832 Tråen Liten betydning Grus
046818 Veggli Liten betydning Grus
222425 Lofthus Grus
220671 Bjorsåte Lokal betydning Pukk
155532 Fossan Pukk
222421 Kippen steinbrudd Pukk
221373 Leinin steinbrudd Pukk
046814 Trollhølen Lokal betydning Steintipp
046826 Hallingdokken Ikke vurdert Steintipp
046822 Mykstufoss- kraft Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

21

Antall forekomster totalt :

21


Denne utskriften ble generert 05.08.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse