Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Jevnaker (3053) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Jevnaker (3053) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
076485 Bergermoen Lokal betydning Grus
076489 Moesmoen Lokal betydning Grus
076493 Brøbyodden Liten betydning Grus
076499 Dal Liten betydning Grus
076495 Nordbytangen Liten betydning Grus
076487 Piperbek Liten betydning Grus
076497 Sløvika Liten betydning Grus
076491 Moeselva Ikke vurdert Grus
220829 Hansebråten Ikke vurdert Pukk
076501 Langlia Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

10

Antall forekomster totalt :

10


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse