Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Viken Velg et annet fylke
Kommune: Lunner (3054) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Lunner (3054) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
076505 Bjørgseter Liten betydning Grus
066002 Stryken Liten betydning Grus
076503 Sørås Liten betydning Grus
076507 Vestbygda Liten betydning Grus
076511 Hadeland pukkverk Nasjonal betydning Pukk
076509 Lunner pukkverk Lokal betydning Pukk
076513 Grua Ikke vurdert Pukk
076515 Koperud Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse