Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Kongsvinger (3401) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Kongsvinger (3401) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
067745 Brødbølåsen Lokal betydning Grus
067753 Femoen Lokal betydning Grus
067707 Flygin Lokal betydning Grus
067703 Gropa Lokal betydning Grus
067699 Kabberud Lokal betydning Grus
067693 Lier Lokal betydning Grus
067735 Ormberget Lokal betydning Grus
067737 Rotnemoen nord Lokal betydning Grus
067739 Rotnemoen syd Lokal betydning Grus
067711 Smestadtjernet Lokal betydning Grus
067697 Snare Lokal betydning Grus
067721 Bergsland Liten betydning Grus
067749 Bottilsrud Liten betydning Grus
067685 Brauter Liten betydning Grus
067747 Bråtan Liten betydning Grus
067713 Fensjø Liten betydning Grus
067717 Fisketjern nord Liten betydning Grus
067715 Fisketjern syd Liten betydning Grus
067765 Fjørsjøen Liten betydning Grus
067691 Føskersjøen Liten betydning Grus
067701 Gjershus Liten betydning Grus
067759 Grindermoen Liten betydning Grus
067689 Holeåa Liten betydning Grus
067757 Høgneset Liten betydning Grus
067751 Jensmoen Liten betydning Grus
067729 Jersjøen Liten betydning Grus
067763 Kolemo Liten betydning Grus
067761 Korperud Liten betydning Grus
067695 Liermoen Liten betydning Grus
067727 Lundersæter Liten betydning Grus
067733 Merratjern Liten betydning Grus
067681 Nordby Liten betydning Grus
067731 Ommundstjern Liten betydning Grus
067683 Rønningen Liten betydning Grus
067687 Sandmo Liten betydning Grus
067741 Seteråsen Liten betydning Grus
067709 Sjøenden Liten betydning Grus
067705 Sjøli Liten betydning Grus
067755 Tangen Liten betydning Grus
067723 Tollreien midtre Liten betydning Grus
067719 Tollreien syd Liten betydning Grus
067725 Tollreiselva Liten betydning Grus
067743 Valåsmoen Liten betydning Grus
067679 Vestby Liten betydning Grus
067677 Vestlund Liten betydning Grus
205248 Føskeberget Lokal betydning Pukk
067767 Gropa Lokal betydning Pukk
205239 Sagli Lokal betydning Pukk
205244 Siva Lokal betydning Pukk
067769 Steinsbølmyra Liten betydning Pukk
217931 Lundesæter Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

51

Antall forekomster totalt :

51


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse