Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Ringsaker (3411) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Ringsaker (3411) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
067867 Akersætra Lokal betydning Grus
067773 Brumunda øst Lokal betydning Grus
067779 By Lokal betydning Grus
067781 Prestesetra Lokal betydning Grus
067863 Prestsætra Lokal betydning Grus
067879 Skolla Lokal betydning Grus
067805 Tomsbekken Lokal betydning Grus
067877 Åstbrua Lokal betydning Grus
067871 Aksjøbakken-Stens Liten betydning Grus
067807 Aursmo Liten betydning Grus
067829 Bekkodden Liten betydning Grus
067859 Bergundbakken Liten betydning Grus
067837 Bjørnsrud Liten betydning Grus
067873 Brobakken Liten betydning Grus
067809 Brumund sag Liten betydning Grus
067775 Brumunda vest Liten betydning Grus
067777 Brumundosen Liten betydning Grus
067827 Brøttum sag Liten betydning Grus
067813 Bøverlundsætra Liten betydning Grus
067811 Bøvra sag Liten betydning Grus
067803 Dempene Liten betydning Grus
067839 Dompidaleskeren Liten betydning Grus
067789 Fuglseng Liten betydning Grus
067881 Gautsætra Liten betydning Grus
067785 Holmen-Molstad Liten betydning Grus
067791 Håkensveen Liten betydning Grus
067797 Kluftmoen Liten betydning Grus
067799 Kluftmoen 2 Liten betydning Grus
067869 Kvarstadsætra Liten betydning Grus
067819 Ljøsåa Liten betydning Grus
067843 Mesnali Liten betydning Grus
067861 Mostvegen Liten betydning Grus
067833 Nybrua Liten betydning Grus
067831 Rud-Begseng Liten betydning Grus
067787 Rudshøgda Liten betydning Grus
067801 Sisselberget Liten betydning Grus
067795 Skreddersveen Liten betydning Grus
067851 Skulivangen Liten betydning Grus
067875 Skvaldra bomveg Liten betydning Grus
067793 Solheim Liten betydning Grus
067823 Sortungstad Liten betydning Grus
067817 Tomsætra Liten betydning Grus
067783 Torudstad Liten betydning Grus
067845 Tyria Liten betydning Grus
067847 Tyria 2 Liten betydning Grus
067825 Ulven Liten betydning Grus
067815 Vivelsbekken Liten betydning Grus
067865 Øyvangsvegen Liten betydning Grus
222399 Høyby Ikke vurdert Grus
163575 Farberg Regional betydning Pukk
219718 Rudshøgda Lokal betydning Pukk
219728 Seberg Lokal betydning Pukk
067883 Syverstuberget Lokal betydning Pukk
067885 Tande Lokal betydning Pukk
205256 Tømten Lokal betydning Pukk
205252 Stenseng Liten betydning Pukk
067889 Havik Ikke vurdert Pukk
067887 Lundhøgda Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

58

Antall forekomster totalt :

58


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse