Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Sør-Odal (3415) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sør-Odal (3415) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
068049 Dalen Liten betydning Grus
068047 Gaustad Liten betydning Grus
068053 Igletjern Liten betydning Grus
068061 Indgjerdingen Liten betydning Grus
068051 Kjølstad Liten betydning Grus
068065 Kuserud Liten betydning Grus
068071 Nordli Liten betydning Grus
068067 Odals Verk Liten betydning Grus
068085 Pålerud Liten betydning Grus
068077 Rustad Liten betydning Grus
068081 Skøyen Liten betydning Grus
068055 Slåstadbråten Liten betydning Grus
068073 Stomperud Liten betydning Grus
068079 Taugbøl Liten betydning Grus
068069 Taul Liten betydning Grus
068057 Vangen Liten betydning Grus
068063 Venlia Liten betydning Grus
068075 Berger Ikke vurdert Grus
068091 Spigseth Regional betydning Pukk
223003 Gubbskallen Lokal betydning Pukk
068087 Fulu Liten betydning Pukk
068089 Galterud Liten betydning Pukk
225320 Korsfløyta Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

23

Antall forekomster totalt :

23


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse