Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Grue (3417) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Grue (3417) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
068179 Furumo Lokal betydning Grus
068183 Helgen vest Lokal betydning Grus
068191 Løvbergsåa Lokal betydning Grus
068181 Merraskjulet Lokal betydning Grus
068177 Rotnemo Lokal betydning Grus
068203 Rotnesjøen vest Lokal betydning Grus
068207 Svulrya vest Lokal betydning Grus
068195 Svulrya øst Lokal betydning Grus
068169 Agnåa Liten betydning Grus
068165 Bjønnryggen Liten betydning Grus
068189 Fisketjern Liten betydning Grus
068185 Helgen øst Liten betydning Grus
068211 Holt Liten betydning Grus
068171 Høgbergvegen Liten betydning Grus
068197 Kvernbekken Liten betydning Grus
068205 Nersjøen Liten betydning Grus
068163 Overåsberget Liten betydning Grus
068199 Rotnedammen Liten betydning Grus
068201 Rotnesjøen øst Liten betydning Grus
068175 Skjelmerud Liten betydning Grus
068209 Smiholen Liten betydning Grus
068167 Svarttjernbekken Liten betydning Grus
068193 Tvengsvika Liten betydning Grus
068173 Årnes mølle Liten betydning Grus
068215 Bjørnåsen Lokal betydning Pukk
217335 Grinder Lokal betydning Pukk
167416 Rusvekk Pukk
167393 Skasen Pukk
217323 Svartmoen-steinbrudd Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

29

Antall forekomster totalt :

29


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse