Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Elverum (3420) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Elverum (3420) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
068407 Gjetryggen Lokal betydning Grus
068417 Grundset Lokal betydning Grus
068431 Hagen Lokal betydning Grus
068471 Kynndalen Lokal betydning Grus
068425 Løvbergsmoen Lokal betydning Grus
068413 Strandbygda Lokal betydning Grus
207518 Vesterhaug Lokal betydning Grus
068465 Agåliveien Liten betydning Grus
068463 Agåsen Liten betydning Grus
068487 Aksvalbekken Liten betydning Grus
068433 Berge Liten betydning Grus
068475 Bergersjøen syd Liten betydning Grus
068479 Bergersjøen vest Liten betydning Grus
068477 Bergersjøen øst Liten betydning Grus
068443 Bjølset Liten betydning Grus
068445 Blandtjernmoen Liten betydning Grus
068447 Bronkemoen Liten betydning Grus
068483 Eggen Liten betydning Grus
068419 Elverum vest Liten betydning Grus
068423 Elverum øst Liten betydning Grus
068439 Engmoen Liten betydning Grus
068401 Grankoia Liten betydning Grus
068421 Hanstad Liten betydning Grus
068451 Hellebekkoia Liten betydning Grus
068441 Heradsbygd Liten betydning Grus
213967 Hornmoen Liten betydning Grus
068405 Inset Liten betydning Grus
068485 Julussætra Liten betydning Grus
068453 Jømna Liten betydning Grus
068459 Klesbekkoia Liten betydning Grus
068473 Kynna sag Liten betydning Grus
068435 Langbrutjernet Liten betydning Grus
068411 Letjerndalen Liten betydning Grus
068489 Lindberget Liten betydning Grus
068427 Løken Liten betydning Grus
068397 Nordre Rustad Liten betydning Grus
068481 Nupsætra Liten betydning Grus
068455 Nøtåsbrua Liten betydning Grus
068403 Rustad Liten betydning Grus
068399 Sagbekken Liten betydning Grus
068461 Silksjøen norvest Liten betydning Grus
068491 Sjutjerna Liten betydning Grus
207497 Starmoen syd Liten betydning Grus
207505 Starmoen øst Liten betydning Grus
068457 Stormyra Liten betydning Grus
068493 Stranddammen Liten betydning Grus
068449 Syringen Liten betydning Grus
068415 Sætersmoen Liten betydning Grus
068467 Vanglia Liten betydning Grus
068429 Vesterenga Liten betydning Grus
068409 Økset Liten betydning Grus
068437 Øvre Skallberget Liten betydning Grus
205318 Bergersjøen Lokal betydning Pukk
068511 Midtskogen Lokal betydning Pukk
068513 Haugsberget Liten betydning Pukk
068499 Holmen Liten betydning Pukk
068509 Strandsæterveien Liten betydning Pukk
068503 Furruknappen Ikke vurdert Pukk
068497 Lauvåsen Ikke vurdert Pukk
068507 Midtskogsberget Ikke vurdert Pukk
220327 Nøtberget Ikke vurdert Pukk
068505 Nøtåsberget Ikke vurdert Pukk
068501 Stavåsen Pukk
068495 Øksna Pukk

Antall forekomster :

64

Antall forekomster totalt :

64


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse