Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Trysil (3421) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Trysil (3421) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
068523 Eidet Lokal betydning Grus
068539 Eltdalen Lokal betydning Grus
068663 Flera Lokal betydning Grus
068661 Flersjødammen Lokal betydning Grus
068545 Holla Lokal betydning Grus
068543 Langegga Lokal betydning Grus
068601 Lilleeng Lokal betydning Grus
068575 Lutnes Lokal betydning Grus
068571 Mannfloen Lokal betydning Grus
214169 Nordre Fuglsjøen Lokal betydning Grus
068659 Storsjøen Lokal betydning Grus
214154 Tangåa Lokal betydning Grus
068607 Vesle Osensjøen Lokal betydning Grus
068569 Bakken Liten betydning Grus
068639 Bergåa Liten betydning Grus
068673 Bjørnebekk Liten betydning Grus
068637 Bjørneby Liten betydning Grus
068573 Bjørnstad Liten betydning Grus
068515 Enga Liten betydning Grus
068653 Fakstjønna Liten betydning Grus
068589 Fjørhanegulvet Liten betydning Grus
068551 Flatsætra Liten betydning Grus
068553 Flengset 2 Liten betydning Grus
068555 Flennset 1 Liten betydning Grus
068541 Flåtåmyrsvingen Liten betydning Grus
068617 Fønsjøen Liten betydning Grus
068623 Gjervollbotninga Liten betydning Grus
068603 Granbakken Liten betydning Grus
068581 Grønengen Liten betydning Grus
068627 Grønndalen Liten betydning Grus
068563 Grøtøya Liten betydning Grus
068647 Gullsimora Liten betydning Grus
068583 Gørsildkjølen Liten betydning Grus
068655 Hakkelen Liten betydning Grus
068525 Harrbekken Liten betydning Grus
068565 Hegg Liten betydning Grus
068559 Honstad Liten betydning Grus
068593 Hølja Liten betydning Grus
068595 Høljelia Liten betydning Grus
068679 Håvi Liten betydning Grus
068547 Kjeldmoen Liten betydning Grus
068577 Kjerringtjønna Liten betydning Grus
068561 Kolos Liten betydning Grus
068611 Korsmyra Liten betydning Grus
068567 Kristoffers Liten betydning Grus
068533 Leirsætra Liten betydning Grus
068625 Ljørdal Liten betydning Grus
068621 Løvehaugen Liten betydning Grus
068557 Mjølbekken Liten betydning Grus
068579 Motjønna Liten betydning Grus
068517 Myre Liten betydning Grus
068527 Myrvang Liten betydning Grus
068677 Møkkelbrønnkjølen Liten betydning Grus
068665 Nesvollbekken Liten betydning Grus
068635 Nordbysætra Liten betydning Grus
068605 Nordre Håsjøen Liten betydning Grus
068529 Norvold Liten betydning Grus
068549 Oksmoen Liten betydning Grus
068597 Olamoen Liten betydning Grus
068649 Orrleiktjønna Liten betydning Grus
068537 Ryprustbekken Liten betydning Grus
068667 Røtosbekken Liten betydning Grus
068657 Sagmoen Liten betydning Grus
068587 Sagmoen Liten betydning Grus
068599 Sandvika Liten betydning Grus
068609 Sanstad Liten betydning Grus
068671 Sjøli Liten betydning Grus
068629 Slettegga Liten betydning Grus
068675 Sparflo Liten betydning Grus
068531 Storbekkmoen Liten betydning Grus
068613 Storhåen Liten betydning Grus
068641 Storkjønnenget Liten betydning Grus
068669 Stornesdammen Liten betydning Grus
068585 Storsteinstranda Liten betydning Grus
068645 Strømstad Liten betydning Grus
214173 Søgård Liten betydning Grus
068633 Søndre Ulvsjøen Liten betydning Grus
214159 Tangåkoia Liten betydning Grus
068521 Triskorbekken Liten betydning Grus
068631 Vangen Liten betydning Grus
068615 Vestsjøen Liten betydning Grus
068591 Våtåsen Liten betydning Grus
068619 Ørnmosetra Liten betydning Grus
068535 Østre Skarbekken Liten betydning Grus
068643 Øverset Liten betydning Grus
068519 Øysætra Liten betydning Grus
068651 Årkåsa Liten betydning Grus
212148 Høgåsen Lokal betydning Pukk
214163 Nordre Fuglsjøen Lokal betydning Pukk
188822 Brattfjellhammaren Pukk
225314 Bråtensæter Pukk
225316 Flenneset Ikke vurdert Pukk
188813 Skorabruddet Pukk
225318 Åsheim Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

94

Antall forekomster totalt :

94


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse