Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Åmot (3422) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Åmot (3422) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
068713 Hovdmoen Lokal betydning Grus
068719 Kildesaga Lokal betydning Grus
068725 Langbakken Lokal betydning Grus
068761 Neverdalen Lokal betydning Grus
068731 Osmoen Lokal betydning Grus
068729 Stenmoen Lokal betydning Grus
068775 Strand Lokal betydning Grus
068697 Amundstad Liten betydning Grus
068709 Arnestadbua Liten betydning Grus
213975 Berget grustak Liten betydning Grus
068791 Bjørke Liten betydning Grus
068733 Blautrusta Liten betydning Grus
068763 Brenna Liten betydning Grus
068787 Brenthaugkjølen Liten betydning Grus
068741 Deia Liten betydning Grus
068783 Engemoen Liten betydning Grus
068785 Enåsen Liten betydning Grus
068773 Fredheim Liten betydning Grus
214880 Furutangen hyttefelt Liten betydning Grus
068683 Gjerdinga Liten betydning Grus
068793 Granåsbekken Liten betydning Grus
068795 Heggeli Liten betydning Grus
068745 Holmbu Liten betydning Grus
068705 Høymyra Liten betydning Grus
068703 Jonsgården Liten betydning Grus
068721 Julussa nord Liten betydning Grus
068723 Julussa sør Liten betydning Grus
068717 Kjelde Liten betydning Grus
068707 Kløvstadsætra Liten betydning Grus
213946 Knøsdalen Liten betydning Grus
068695 Korperud Liten betydning Grus
068715 Kåsa Liten betydning Grus
068799 Lisleli Liten betydning Grus
068727 Løpsjøen Liten betydning Grus
068759 Løset Liten betydning Grus
068753 Moen Liten betydning Grus
068755 Nordli Liten betydning Grus
068767 Nysted Liten betydning Grus
068803 Osdalen vest Liten betydning Grus
068743 Osfallet Liten betydning Grus
068807 Otterhagen Liten betydning Grus
068769 Pottbekken Liten betydning Grus
068699 Rena Liten betydning Grus
068747 Rødsbru Liten betydning Grus
068749 Rødsmoen Liten betydning Grus
068737 Sjølykkja Liten betydning Grus
068765 Sjømoen Liten betydning Grus
068781 Skavarn Liten betydning Grus
068751 Skogstad Liten betydning Grus
068701 Skramstad Liten betydning Grus
068771 Slemdalen Liten betydning Grus
068801 Storåsen Liten betydning Grus
068797 Svarstad Liten betydning Grus
068779 Søbakk Liten betydning Grus
068777 Sørby Liten betydning Grus
068681 Søreng Liten betydning Grus
068735 Ulvåa Liten betydning Grus
068789 Ulvåvadet Liten betydning Grus
068687 V. Åbu Liten betydning Grus
068691 Vesterbekkbua Liten betydning Grus
068689 Vindfallet Liten betydning Grus
068739 Vollmoen Liten betydning Grus
068685 Vål Liten betydning Grus
068757 Øren Liten betydning Grus
068805 Østhagen Liten betydning Grus
068693 Åset Liten betydning Grus
219714 Søndre storsjøen Ikke vurdert Grus
213979 Enlia steinbrudd Lokal betydning Pukk
221296 Gjeslia Lokal betydning Pukk
214229 Haugedalen/Snippen Liten betydning Pukk
171027 Langbakken Liten betydning Pukk
221397 Langbakken 2 Liten betydning Pukk
068809 Tykkeriset Liten betydning Pukk
214235 Osa kraftverk Lokal betydning Steintipp

Antall forekomster :

74

Antall forekomster totalt :

74


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse