Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Alvdal (3428) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Alvdal (3428) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
069383 Berget Lokal betydning Grus
069371 Brekke Lokal betydning Grus
069349 Brennbakkmoen Lokal betydning Grus
069365 Gråmoen Lokal betydning Grus
069373 Kjemsjøsetra Lokal betydning Grus
069361 Slettmoan Lokal betydning Grus
069385 Stamoen Lokal betydning Grus
069351 Vardmoan Lokal betydning Grus
069357 Vardtjønna Lokal betydning Grus
069353 Auma Liten betydning Grus
069387 Aumdalen Liten betydning Grus
069389 Aumdalssætran Liten betydning Grus
069399 Barkaldfossen Liten betydning Grus
069375 Beithaugen Liten betydning Grus
069379 Haustra Liten betydning Grus
069395 Høyeggdammen Liten betydning Grus
069369 Langkroken Liten betydning Grus
069393 Langodden Liten betydning Grus
069355 Nausterdalen Liten betydning Grus
069363 Skardkletten Liten betydning Grus
069377 Sølnkletten Liten betydning Grus
069401 Tangensætra Liten betydning Grus
069381 Tronsvanglia Liten betydning Grus
069391 Urlikjølsætra Liten betydning Grus
069359 Vesle Sølnslettet Liten betydning Grus
069407 Angrefttjønna Ikke vurdert Grus
069397 Aursjøåsen Ikke vurdert Grus
069405 Mjøvatn Ikke vurdert Grus
069403 Teiningssætra Ikke vurdert Grus
198740 Strømmen Lokal betydning Pukk
069367 Einunndalen Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

31

Antall forekomster totalt :

31


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse