Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Dovre (3431) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Dovre (3431) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
075503 Hjerkinn Lokal betydning Grus
075485 Ilka Lokal betydning Grus
075495 Joramo Lokal betydning Grus
075493 Jori Lokal betydning Grus
075483 Jønndalen Lokal betydning Grus
075491 Lie Lokal betydning Grus
144598 Rotvoll Lokal betydning Grus
075529 Ryddølsåa Lokal betydning Grus
075511 Tverråa Lokal betydning Grus
075477 Vollen Lokal betydning Grus
075531 Akseldalen Liten betydning Grus
144793 Angardstjern Liten betydning Grus
144617 Brenna Liten betydning Grus
144629 Brennhøyin Liten betydning Grus
075519 Bruvollbui Liten betydning Grus
144538 Djupdalsbekken Liten betydning Grus
144612 Djupedalsåa Liten betydning Grus
144614 Dombofossen Liten betydning Grus
144553 Dragåa Liten betydning Grus
075527 Dørålen Liten betydning Grus
144555 Einbugga Liten betydning Grus
075497 Fokstua Liten betydning Grus
075535 Fokstuhøi Liten betydning Grus
144627 Gravhøtangen Liten betydning Grus
075507 Grimsi Liten betydning Grus
144586 Hagevoll Liten betydning Grus
075481 Haugom Liten betydning Grus
075525 Haverdalen Liten betydning Grus
075499 Hegglingen Liten betydning Grus
144623 Heimkrok Liten betydning Grus
075489 Hjellåa Liten betydning Grus
075521 Kalven Liten betydning Grus
144564 Kråkvoll Liten betydning Grus
144566 Landheim Liten betydning Grus
144620 Nordsetra Liten betydning Grus
144531 Redallia Liten betydning Grus
144856 Rudiåa Liten betydning Grus
069409 Rydningsøyi Liten betydning Grus
144541 Skjellen Liten betydning Grus
075517 Slakkstosætri Liten betydning Grus
075533 Steinbuhøi Liten betydning Grus
075509 Storberget Liten betydning Grus
075523 Storkringla Liten betydning Grus
144584 Tellede Liten betydning Grus
144562 Toftemo Liten betydning Grus
075515 Tollevshaugen Liten betydning Grus
075513 Tverrlisætri syd Liten betydning Grus
144550 Tårud Liten betydning Grus
075501 Tåtefttjernet Liten betydning Grus
075487 Ulekleiv Liten betydning Grus
075475 Urdheim Liten betydning Grus
075537 Veslberget Liten betydning Grus
144568 Vorkinslien Nedre Liten betydning Grus
144570 Vorkinslien Øvre Liten betydning Grus
144595 Ødegård Liten betydning Grus
144250 Øygaardsvegen 1 Liten betydning Grus
144535 Øygårdsetervegen II Liten betydning Grus
075479 Øyi Liten betydning Grus
144658 Grønbogen Liten betydning Pukk
144666 Hellberget Liten betydning Pukk
144670 Geitberget Pukk
075539 Tverrfjellet Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

62

Antall forekomster totalt :

62


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse