Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Lom (3434) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Lom (3434) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
075743 Borgasanden Lokal betydning Grus
075761 Bøvras munning Lokal betydning Grus
075767 Eldridseter Lokal betydning Grus
075715 Galdebygda Lokal betydning Grus
075739 Garmo Lokal betydning Grus
075691 Kjyrkjeflata Lokal betydning Grus
075727 Lia-Sanden Lokal betydning Grus
075789 Odden Lokal betydning Grus
075681 Stallhytta Lokal betydning Grus
075741 Stein grustak Lokal betydning Grus
075729 Ytterdalen Lokal betydning Grus
075763 Aukrust øvre Liten betydning Grus
075687 Bergenussa Liten betydning Grus
075685 Bergenussøyin Liten betydning Grus
075809 Borga Liten betydning Grus
075787 Breidstulen Liten betydning Grus
075781 Brettingje Liten betydning Grus
075775 Brimi Fjellstue Liten betydning Grus
075813 Bøverlie Liten betydning Grus
075807 Dalsvatn syd Liten betydning Grus
075821 Dugursmaalkampen Liten betydning Grus
075811 Dumadalen Liten betydning Grus
075795 Erløken Liten betydning Grus
075799 Finnshalsgrovi Liten betydning Grus
075797 Fossætri Liten betydning Grus
075689 Glitterheim t.h. Liten betydning Grus
075737 Grøna Liten betydning Grus
075793 Gråhøflye Liten betydning Grus
075709 Guddeimyrein Liten betydning Grus
075731 Hamnestulen Liten betydning Grus
075819 Heggerusten syd Liten betydning Grus
075707 Heimre seter Liten betydning Grus
075817 Hellstugu Liten betydning Grus
075827 Hestvegen Liten betydning Grus
075777 Illmyrbakkjen Liten betydning Grus
075773 Ilva Liten betydning Grus
075723 Juvstulen Liten betydning Grus
075751 Kopptjern Liten betydning Grus
075815 Krossbu Liten betydning Grus
075765 Krøkje Liten betydning Grus
075759 Labbetjern Liten betydning Grus
075713 Langstulen Liten betydning Grus
075785 Lauva Liten betydning Grus
075791 Lauvhalsbui Liten betydning Grus
075733 Leirvassbu nordvest Liten betydning Grus
075749 Lom Camping Liten betydning Grus
075755 Lom stavkirke Liten betydning Grus
075747 Marstein Liten betydning Grus
075831 Merreflyi Liten betydning Grus
075753 Museet øvre Liten betydning Grus
075683 Nautgardselvi Liten betydning Grus
075695 Nedre Grjotåi Liten betydning Grus
075803 Netoseter Liten betydning Grus
075805 Netoseter-ryggen Liten betydning Grus
075757 Nordre Koppflyt Liten betydning Grus
075801 Rustahaugen Liten betydning Grus
075735 Rustnes Liten betydning Grus
075705 Skauta-Visdalen Liten betydning Grus
075769 Skårådalseter Liten betydning Grus
075711 Smiugjelsøygarn Liten betydning Grus
075697 Smådøla Liten betydning Grus
075771 Solell Liten betydning Grus
075699 Spiterstulen Liten betydning Grus
075721 Spiterstulen syd Liten betydning Grus
075783 Sterringi Liten betydning Grus
075719 Storhaugen Liten betydning Grus
075825 Storkroken Liten betydning Grus
075703 Styggebreen Liten betydning Grus
075701 Styggebreen øst Liten betydning Grus
075693 Sylva Liten betydning Grus
075829 Sætrin Liten betydning Grus
075823 Tverråi Liten betydning Grus
075717 Utafor Liten betydning Grus
075745 Vaagaasar Liten betydning Grus
075779 Vangjen Liten betydning Grus
075725 Ytterdalen Liten betydning Grus
075833 Øvre Grjotåi Liten betydning Grus
218039 Sørstrondvassvegen Liten betydning Pukk
075837 Bukkabotn Ikke vurdert Steintipp
075835 Dyrhaugsvatnet Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

80

Antall forekomster totalt :

80


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse