Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Sør-Fron (3438) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sør-Fron (3438) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
076101 Frya Lokal betydning Grus
076083 Gjelsæterryggen Lokal betydning Grus
076107 Holssætra 1 Lokal betydning Grus
076097 Lågen 1 Lokal betydning Grus
076103 Lågen 2 Lokal betydning Grus
076081 Trollryggen Lokal betydning Grus
076099 Augla Liten betydning Grus
076115 Fagervoll Liten betydning Grus
076089 Gjelsæter Liten betydning Grus
076111 Holssætra 2 Liten betydning Grus
076085 Håkåsætrin Liten betydning Grus
076121 Krusgravpasset Liten betydning Grus
076109 Kusålen Liten betydning Grus
076105 Langvegg Liten betydning Grus
076087 Lebbvollen Liten betydning Grus
076117 Myldingsgjelet Liten betydning Grus
076091 Steinåa Liten betydning Grus
076093 Ulberg Liten betydning Grus
076095 Ulbergsåa Liten betydning Grus
076079 Valdrestjønna Liten betydning Grus
076113 Vulutjønni Liten betydning Grus
218201 Akslevolden steinbrudd Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

22

Antall forekomster totalt :

22


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse