Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Østre Toten (3442) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Østre Toten (3442) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
076443 Babylon Lokal betydning Grus
076459 Hekshus Lokal betydning Grus
076455 Båsshus Liten betydning Grus
076457 Dæhlen Liten betydning Grus
076439 Fjellhaug Liten betydning Grus
076463 Narum Liten betydning Grus
076453 Skjeppsjøen Liten betydning Grus
076461 Sletta Liten betydning Grus
075463 Steinsjå Liten betydning Grus
076445 Trogstad Liten betydning Grus
076447 Årsby Liten betydning Grus
076451 Dyhren Ikke vurdert Grus
076441 Fjørkenstad Ikke vurdert Grus
076449 Totenvik Ikke vurdert Grus
190985 Krabyskogen Lokal betydning Pukk
219060 Ottersvea Lokal betydning Pukk
219042 Syljulibakken Lokal betydning Pukk
219693 Syttlisetra Ikke vurdert Pukk
076465 Øverskreia Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

19

Antall forekomster totalt :

19


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse