Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Vestre Toten (3443) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Vestre Toten (3443) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
076467 Mjørlund Lokal betydning Grus
222411 Elvely Ind.område Ikke vurdert Grus
076473 Hole kalkverk Lokal betydning Pukk
076471 Støen pukkverk Lokal betydning Pukk
076475 Nor pukkverk Liten betydning Pukk
076479 Stormyra Liten betydning Pukk
076483 Eina almenning Ikke vurdert Pukk
076469 Lauvhøgda Pukk
076481 Undlia Pukk

Antall forekomster :

9

Antall forekomster totalt :

9


Denne utskriften ble generert 23.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse