Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Etnedal (3450) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Etnedal (3450) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
216544 Bergsetra Lokal betydning Grus
076755 Etnas elvesletter Lokal betydning Grus
076757 Etnas elveører Lokal betydning Grus
076743 Flatøygarden Lokal betydning Grus
076751 Grønvoll Lokal betydning Grus
076733 Lundby Lokal betydning Grus
216430 Myreng Lokal betydning Grus
076753 Brattengflåe Liten betydning Grus
076735 Dølstugu Liten betydning Grus
216559 Kjerringdalen grus Liten betydning Grus
076739 Lunde Liten betydning Grus
076741 Lykkja Liten betydning Grus
076737 Plassen Liten betydning Grus
076747 Tverrelva Liten betydning Grus
076745 Øye Liten betydning Grus
076749 Åfeta Liten betydning Grus
216309 Bratteng fjelltak Lokal betydning Pukk
216311 Kjerringdalen Lokal betydning Pukk
076759 Plassaberget Liten betydning Pukk
216573 Garastøldalen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

20

Antall forekomster totalt :

20


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse