Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Innlandet Velg et annet fylke
Kommune: Nord-Aurdal (3451) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Nord-Aurdal (3451) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
076795 Begnavassdraget Lokal betydning Grus
216483 Bløytjern Masseuttak Lokal betydning Grus
076789 Nordaker Lokal betydning Grus
076791 Skamåni Lokal betydning Grus
076797 Strømstad Lokal betydning Grus
076799 Vestringsbygda Lokal betydning Grus
076793 Åbjøra Lokal betydning Grus
076779 Breiset Liten betydning Grus
076775 Gaukeli Liten betydning Grus
076781 Gjølma Liten betydning Grus
076771 Herkja Liten betydning Grus
076765 Hermannstølen Liten betydning Grus
076763 Krosstjernet Liten betydning Grus
216537 Maurset massetak Liten betydning Grus
076769 Merket Liten betydning Grus
076761 Nisa Liten betydning Grus
076783 Paradisfjorden Liten betydning Grus
076767 Sandhølen Liten betydning Grus
076787 Skoglund Liten betydning Grus
076773 Tisleia Liten betydning Grus
076777 Tyrisholt Liten betydning Grus
216578 Strømstad, pukk Lokal betydning Pukk
076801 Valdres pukkverk Lokal betydning Pukk
227490 Raneisåsen fjelltak Ikke vurdert Pukk
076785 Tverrslaget, Åbjør Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

25

Antall forekomster totalt :

25


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse