Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestfold og Telemark Velg et annet fylke
Kommune: Holmestrand (3802) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Holmestrand (3802) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
097938 Engerud Lokal betydning Grus
097928 Goverud/mossåsen Lokal betydning Grus
097902 Gran Lokal betydning Grus
097934 Jerpelia Lokal betydning Grus
097896 Kalmoen Lokal betydning Grus
148594 Nøtnesåsen Lokal betydning Grus
097816 Ryksåsen 1 Lokal betydning Grus
097908 Suluvann sør Lokal betydning Grus
097916 Thorrud Lokal betydning Grus
097820 Vidskjold Lokal betydning Grus
097900 Ås Lokal betydning Grus
148873 Bolstad nordre Liten betydning Grus
097898 Guriløkka Liten betydning Grus
097918 Gurrikstumoen Liten betydning Grus
097926 Haslestad nord Liten betydning Grus
148590 Haugestad Liten betydning Grus
097920 Lian Liten betydning Grus
097936 Markenrud øst Liten betydning Grus
148745 Nøtnes Liten betydning Grus
148584 Oreberg Liten betydning Grus
097818 Ryksåsen 2 Liten betydning Grus
097904 Sjøl østre Liten betydning Grus
097924 Sørjordet Liten betydning Grus
097922 Tjøneberga Liten betydning Grus
097930 Østby Liten betydning Grus
097912 Hanekleiva Nasjonal betydning Pukk
097940 Haslestad pukkverk Regional betydning Pukk
097828 Solumsåsen pukkverk Regional betydning Pukk
148879 Kløvestad Liten betydning Pukk
097944 Langøya Liten betydning Pukk
097910 Orhus Ikke vurdert Pukk
097914 Sando Verk A/S Ikke vurdert Pukk
221093 Stokke/Stordalen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

33

Antall forekomster totalt :

33


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse